Traktor za korenje na solarni pogon koristi ručni rad