Olujni napadači postigli su golica na tornadu s raketom opremljenom instrumentom